УРОЦИ ОТ ГАЯ И ДУХА – КНИГА

 

ПЪРВИ УРОК ГАЯ: ЗА ЕНЕРГИИТЕ И ОБМЕНА

ВТОРИ УРОК ГАЯ: ЗА ДУШАТА И ПРЕДАТЕЛСТВОТО

ТРЕТИ УРОК ГАЯ: ДА ОБИЧАШ СЕБЕ СИ

ЧЕТВЪРТИ УРОК ГАЯ: ЛЮБОВ, ВЯРА, ОБРАТНА ПСИХОЛОГИЯ

ПЕТИ УРОК: ПО ПЪТЯ ОТ СТРАХА КЪМ ЛЮБОВТА

ШЕСТИ УРОК: ЗА БОГОВЕТЕ И ХОРАТА

СЕДМИ УРОК:СЪЗДАТЕЛИ, ПРОГРАМИСТИ И ПРОГРАМИ НА МАТРИЦАТА, СЕДМИЧЕН КОД

ОСМИ УРОК ОТ ГАЯ И ДУХА: КОДОВЕ И ЕНЕРГИИ

ДЕВЕТИ УРОК: ПЪРВИ КОД СЛОВО – СВОБОДНА ВОЛЯ, СПОРАЗУМЕНИЯ, ЕНЕРГИИ

ДЕСЕТИ УРОК: КОД СВЕТЛИНА

ЕДИНАДЕСЕТИ УРОК: ВЯРА И СЪМНЕНИЯ, СЕДМИЦА

ДВАНАДЕСЕТИ УРОК: КЛЮЧЪТ ЗА КОДОВЕТЕ

ТРИНАДЕСЕТИ УРОК: ЗА СИЛАТА НА ЕДИНСТВОТО В ЛЮБОВТА

ЧЕТИРИНАДЕСЕТИ УРОК: ТРЕТИ КОД – МУЗИКА

ПЕТНАДЕСЕТИ УРОК: ЧЕТВЪРТИ КОД – ВРЕМЕ, СЕДМИЦА

ШЕСТНАДЕСЕТИ УРОК: ПЕТИ КОД – СВЕЩЕНА ГЕОМЕТРИЯ

СЕДЕМНАДЕСЕТИ УРОК: ШЕСТИ КОД – ЧОВЕКА/ЖИВОТ/- МЪЖ И ЖЕНА

ОСЕМНАДЕСЕТИ УРОК: ВРЕМЕ И ВЕЧНОСТ

ДЕВЕТНАДЕСЕТИ УРОК: КОНТРОЛ