Архитектура на Вселената

Свещената  геометрия представлява науката, която изучава Цветето на Живота, символи, значения, симетрии, пропорции, съотношения, линии, кръгове …  Тази геометрия се разбира чрез чертежи и пресмятания.

Димитър Кирилов споделя в сайта си:“Сакралната геометрия се основава на предпоставката, че има модели и геометрии в цялото творение, които се повтарят постоянно.

Дали ще е с формата на спираловидна галактика, отговаряща на формата на морска раковина, консистенциите и основните форми съществуват в голям мащаб.

Според тази гледна точка, най-основните модели на съществуване се възприемат като свещени. Чрез свързване с тях, вярващ предвижда най-Големите Загадки, както и Великолепен Дизайн.

Чрез изучаване на природата на тези модели, форми и отношения и техните връзки, прозрение може да бъде придобито в мистериите, законите и ерудицията на Вселената.

Свещената (Сакрална) Геометрия е архитектурата на Вселената. Тя се проявява и създава всяко формено и безформено нещо. Поради тази причина, тя е известна също като
„Пръстов отпечатък на Бога“.

Защо?

Същият набор от божествени принципи, използвани за израстването на цвете се прилагат и за растежа на човешко бебе след зачеването, завъртете на галактика или за развитието на планината.

Буквално това е взиране в отпечатъците на Бога / Източника / Създателя !“

Сакралната геометрия я свързат с квантовата география. Интересно защо. Да видим какво представлява квантова география. За нея е писано

„Всяко явление може да бъде разгледано като числов алгоритъм, което дава възможност на числата да бъдат част от всяко проявление и да обогатяват неговото съдържание с математическа гледна точка.“
КВАНТОВА ГЕОГРАФИЯ

От писаното  си спомних, че имаше филми за числови алгоритми, които като ги използваха откриваха доста неща. Явно затова сакралната геометрия се свързва с изчисления. Също си спомням, че има надарени хора, които виждат много неща чрез числата, просто числата им говорят.

Сакралната геометрия е част от математическото съществуване, която показва съвършените алгоритми, като градивна част на всички физически форми.Tя е универсален модел на сътворението и божествена архитектурна прогресия направена от точни геометрични последователности , което създава нейната прецизност в пространството…
Със знания в областта на сакралната геометрия лесно можем да видим взаимовръзката и отношението между елементите на вселената и да изгубим всякакви съмнения за божествения произход на нещата…
Вселената има фрактално – матрична структура.Всяко тяло е свързано с торсионни полета, които както ДНК при хората съдържат информация за съществуването на тялото.Планетарното торсионно поле съдържа в себе си цялата информация за всички обитатели на планетата, както и такава, която е от други части на вселената.Торсионните полета често осъществяват резонанс…
Когато структурата на планети, звезди, хора или други обекти е и във физическа подреденост интензитетът на трептене се увеличава и това дава много нови условия, които при различните подредености са с различни следствия, а времето създава това следствията да са винаги уникални.
Така например сакралната геометрия е проявена физически чрез танца паневритмия, където участниците изграждат всички възможни геометрични модели и ги зареждат енергийно чрез ритмични последователности изграждайки сакрален резонанс с цялата вселена…“
Тук виждаме връзката между Сакралната геометрия, квантовата география, торсионните полета, Паневритмия и Петър Дънов, разбираме, че човешкото ДНК се състои от Платонови тела.
„изическите форми са диаграми на силите, които са ги създали и така всяка натурална форма е съчетание на красота и функция,показваща как природата проявява регенериращи технологии основани върху икономия на енергия и оптимално представяне…
Сакрална геометрия в подредеността на космоса
Вижте повече:САКРАЛНА ГЕОМЕТРИЯ

Глеб Чорни споделя:“Сакралната геометрия представя напрежението на пространството и има затворена форма. Сакралната геометрия често намира израз в кристала, който обозначава пентаграмата. Тя е скрито изображение на местност или помещение, което може да бъде разбрано единствено математически (геометрично), ако става дума за голям обем, или физически – чрез аромати, пречупване на цветове, плътност и вибрация.

САКРАЛНА ГЕОМЕТРИЯ
Сакралната геометрия се свързва още и със сакрална музика, например 432 херца. Спомняме си, че Цветето на Живота, седемте кръга изобразяват сътворенито – седемте дни. Седем дни, седем цвята, седем ноти, седем …

Сайт, на човек, който се занимава 10 г. със сакрална геометрия-прекодиране.
Janosh
Саша Тодорова споделя в книгата си „Поглед върху Сакралната геометрия и теорията за торсионните полета, заложени в ПАНЕВРИТМИЯТА“ следното:
описах пътя, по който стигнах до Сакралната геометрия, стояща в основата на Мирозданието и заложена в структурата на Паневритмията.
Паневритмията е колективен кръгов танц. Той е даден на човечеството от мировия Учител Петър Дънов (Беинса Дуно) и означава висш космичен ритъм. Със своя универсален организиращ принцип той обединява човека с фините светове. Позволява му да влезе в контакт с живите енергии на природата, като предизвиква съзнателен обмен с тях. Помага му да се развият неговите скрити способности, да се пробудят висшият морал и чувства, да се отвори душата му към доброто, красотата и светлината.“

Сакрална геометрия, източник на снимки: Гугле

Вижте, вгледайте се в Природата. Ние сме създадени според правилните пропорции на Свещената геометрия, растения, животни, кристали. Тази геометрия се среща навсякъде и в музиката също.

За връзка с мен пишете на: dinkova.cveta@gmail.com
Всички права запазени от ©Цвета Динкова 2014-2024 г.

One response to “Архитектура на Вселената

  1. Pingback: СВЕЩЕНА ГЕОМЕТРИЯ – ВЪВЕДЕНИЕ | Sacred Geometry·

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s