Платонови тела

003503g-1Цветето на Живота съдържа в себе си таен символ, възникващ при съвместяване на 13-те кръга. Това е най-важната и свещена структура във Вселената, източникът на всичко – Плодът на Живота. В него са заключени 13 информационни системи. Съединявайки центровете на 13-те кръга, получаваме Куба на Метатрон.
В сакралната геометрия съществуват шест уникални форми/с кръгът/, наречени Платонови тела. Те произхождат от първата информационна система – Плода на Живота – и са скрити в линиите на Куба на Метатрон.
Всички граници на Платоновите тела имат еднакъв размер (кубът има за всяка от границите си квадрат и всичките му граници са с еднакъв размер), всички ребра имат еднаква дължина (всички ребра на куба са с една дължина), всички вътрешни ъгли между границите имат еднаква величина (в случая с куба този ъгъл е равен на 90 градуса), и четвърто, ако Платоновото тяло се постави във вътрешността на сфера (с правилна форма), то всичките му върхове ще де допират до повърхността на сферата.
Само четири форми, освен куба, притежават всички тези характеристики – тетраедър (тетра означава четири), октаедър (окта означава осем), икосаедър – има 20 граници във вид на равностранни триъгълници при еднаква дължина на ребрата и ъглите; додекаедър (додека означава дванадесет).
Платоновите тела се явяват азбуката на сакралната геометрия. Питагор е смятал, че всяка от тези фигури представлява модел на съответен елемент: тетраедърът се смятал за модел на елемента огън, кубът – земя, октаедърът – въздух, исокаедърът – вода, и додекаедърът – етер. Тези елементи се явяват строителните елементи на Вселената.
Източник: Цветето на Живота, Сакрална геометрия

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s