Истинския Човек

-Истинкия човек е в 2те състояния, но съзнаващ ги и ползващ ги, това се нарича – индивид, инд-и-вид)
-Като инг и янг.
-Инд-индиго-копие на вида по образ в подобие агарта-шамбала, лаборатория.
-Да, точно щях да питам. Това ли било? Какви копия се правят?
-Ин и ян са подобията от образа, индивида е съзналия сбрал двете в едно. Тъй узнаващ и образа, така троичен и един – две води+духа и сам той бог над всичко. Това е вложено в идеята – човек.
-Аз кога ще събера две в едно, защо не съм събрала? Търпението било ускорение. Търпение ли ми липсва?
-Иначе за индивида има таблица в “Попитай Архангел” в постове постната и семейната клетка и входа и изхода във Вселената, реда на нещата.
-Виж дали има таблица, схема
-Има, ето я, намерих- колективна рамка на вида

ramka

Чета, че радостта е консумирана и на нейно място пратена сънна енергия.
Цитат из Правилата на играта: “Първо е твърдението, че хомо сапиенс не е и не може да е свободен в пълния смисъл на думата, понеже колективно бива разглеждан като вид.
Второ, хората трябва да раждат, да живеят, страдат, умират, в услуга на висши сили, извличащи полза от тъй наречения жизнен продукт, който е електромагнитен импулс, излъчен от страданието и отнет от звездите.
Тъй хората повтарят грешките си, казвах ти, защото като се справят с даден проблем, радостта им бива консумирана и отнета от звездите. А на нейно място, защото не може да има празнини, е пратена сънна енергия. За да еволюира индивид днес, трябва да мутира“
-Е, да
-Будност и сън, вход и изход. Забелязах, че бързо губя радостта си, а то това било целта, за да живея в съня. Затова ап. Павел казва „радостта е вашата сила“ Състоянието на Духа, то ли ни извежда от съня? Ще го тренирам отново. Един ден успях, почти целия ден, да бъда в това състояние. Ще продължавам тогава.
Радостта си губя поради съмнение, неверие. Това което и Адам и Ева направиха, усъмниха се в Божиите думи „Наистина ли каза Бог, да не ядем …“
Как да си пазя радостта? Значи това е въпроса. Осъзнаването ли я пази? Бях и в някакво ново ниво на състояние в Духа , онова където няма прегради. Избирам да вярвам.
-Радостта е сърдечна усмивка, ако можеш да си я позволиш. Тоест каквото и да става, да можеш да се усмихнеш така. Тоест съзнато – убиват те, с благост – усмихваш се, ти си безсмъртен. Не мразиш убиеца си, но застрашен ли си в частност – можеш и да убиеш с тази усмивка+ глагола си, щото си съзнат, платен и плътен, в тяло и кво почукало и се обадило.
-Такава сила нямам.Тази усмивка предизвиква обратна реакция понякога, но какво пък. Значи е въпрос на трениране.
-Ами виж тази усмивка в снимките ми
-Почти не се усмихваш на снимките
-Се, се, това е усмивката. Имаме еднакви усмивки
-Ти откъде знаеш? Аха, щото сме едно в Духа. Щеше да ми казваш нещо за знаци, нищо не ми казваш или това е увода?
-У-вода, над-вода, за-вода, от-вода
-И всичко е вода ли? Много станаха, всичко е светлина, магнитизъм, вода, енергия…
Какво точно? Водата само толкова много има изписано за нея. А сега над, за, у, от. Четири като четири посоки на света.Водата се влияе от думи, променя се структурата й.
за-вод/а – завод, произвежда, твори
от-вода, като изход го разчитам, отвод, извод, изход
у-вода, увод, начало
над-вода го свързвам с Христос, дето ходеше по вода, над вода, над-духа. Живота е около 80 процента вода или там колкото. Водата дава живот и смърт, като думите. Може да отива навсякъде. С Духа ли да я свързвам? Духа го свързваха с вятър, въздух. А водата? От светлина и въздух и вода.
Водата е проводник и имаше състояния там интересни при замръзване, превръща се в пара, лед, три агрегатни състояния. Някои говорят и за четвърто. Какво за водата?
– Ами какво, говорехме не веднъж и за това.
-Ти да не мислиш, че помня всичко?
-2води-тела имаш в дуалната вселена, две тела които те водят-изразено и основа, основата е в съща на земята на всеки градеж и черна е тая вода, щот е род слънцето. Инак как ще различи ин и ян, а най-голямата илюзия е, че има тъмна вода, а светлина
няма.
-Като кажеш няма и нищо не разбирам. Как няма светлина, щото е създадена ли? А водата не е?
-Такова нещо, за удобство са разделени, та без тай насечения мрак няма фон за тъй наречения ден. Инак вселената е бяла а звездите черни като бичата кожа-тотем от зодиака в дендера. Виж какво пак е това на търсачката.
-Да, като в рисунките, на черен фон се рисува с бяла боя и се вижда, като негативите на снимките се вижда черното-бяло, а бялото-черно.
Писано е в публикацията „дай на нещата имена и управлявай“ за бичата кожа от страницата.
Цитати от там:
… Най-добрите романи не са на фантазията, а на будността…
…Нищо не е измислено тук, всичко е дошло от спомена, и най-добрите приказки са тези, които са се случили…
…думите ми, а те бяха „Брегът разделя от дома“…
…разбрах значението на думата „бряг“, на буканиерите, бичата кожа… Знаеш ли какво е да помниш инкарнации. Неудобство. Най-добрите романи не са на
фантазията, а на будността. Тия писатели са помнели кои са били. Можех и мога да пиша тъй и аз, но друго е времето.
Когато арх. Михаил ми даде уреда (двойно Т), бичата кожа (символ на това, че небето е негатив – светло, с тъмни звезди),
мисията за декора (на балета на звездите), разбрах значението на думите си
осъзнах зодиака от Дендера/има публикации за храма на богинята Хатхор в Египет/, Египет, и волската черно-бяла кожа – тотем в Египет
осъзнах зодиака от Дендера, Египет, и волската черно-бяла кожа – тотем в Египет
Такъв кодекс взех от Америка и дадох в Рим. Истината в него е, че първият принцип е – Бог е Атом.
Казваше се там, че децата-диваци са съхранили знанията, които Египет изкриви.
Тъй човек не стига до Отца; брегът, кожите, звездите, животинското дели Духа от дома, който, пише в Библията, че се е носел над водите в първом. Водите са тежненията в материята,
Плюсът и минусът. Все вода, ама тежка, ядрена, та, опитвам се да дисектирам разума, дал ми това, да го усетиш.
И така, брегът е илюзия; удавникът за сламка се хваща до брега да стигне, а брегът разделя,
той е всичко и днес, дори радиореклама, както ти казах. Тъй някога религиите бяха.
За херметика осъзнат има израз, отнасящ се най-вече за Исус – те, херметиците, могат да са царе, но не са, а управляват царе
Когато разбереш, че тайнството на живота не е някаква си тайна, а очевидното,
ще узнаеш и себе си. Като тръгнеш от очевидното, ще стигнеш и до тайнството.
Но през себе си, а не казаностите от другите за очевидното. Това е в сила за всичко, дори за цирей на кожата. Ти го виждаш, но не го наричай цирей, той няма да е такъв вече, дай му име. Това каза Творецът в Едем – дайте имена и управлявайте…
-Ами никой не може да види бог, ще ослепее тъй той раздели се на две които са едно и хем каза-каза си-да създадем ние тримата, четиримата, колкото сме-живите души.
-Значи една душа оживява, когато е създадена от бог/елохим
-E,da. А какво бе и е душата?
-Душата? Нали беше безсмъртна.
-Един резонатор, да не се разпадне тялото. Опита на душата не е опит на нещо отделно от теб, а тъкмо твоя опит в тяло. Хах колко гадно ред учения лъжат делящи духа от теб. Душата не е нищо повече от баластрата в плавателния съд да има той плаваемост и не.
-Чакай само да ти кажа какво разбирам за душата. Когато слуша ума, не е одухотворена. Когато почне да се води от Духа се одухотворява. Така ли? И един вид тя не се вижда, щото се уеднаквява или с ума, его, противник или с Духа?
-Потъва, а съда си ти и капитана си ако държиш съда. Ако не, управляват те ред капитани и екипажи те ползват-друго казано в пример. Душата е твоето средство да се задържиш в материалното тяло като Син Божи и Елохим.
-Плавателния съд, на Ной? Ще се задържа ли? Как ме виждаш?
-Опитността на душата е опитност на елохим в плътните нива на материята-светлината в таблицата пише – архонти, а те са начин на Бог да владее в долните-плътни нива на творението и тъй да простира властта си, тоест да се преживява и тук.
-Ти пак за теб си мислиш, като отмахнеш теб, ще видиш сама и теб си.
-Да, не съм отмахнала мен си. Това е като да ми казваш няма светлина.По друг начин как може да се каже. Като отмахна себе си, какво идва на мое място?
-Колкото си по-привързана, толкова гняв имаш. Имаш ли гняв, ти нямаш себе си, а илюзията в наслойка за теб. Тоест нямаш нищо, като ли даден отзвук в разност за бог-пътя се казва. Та кой вързан пътува? В ноевия ковчег бе закотвен хомо-сапиенс от тогава. Не пътува никъде вече, за това и спящ е. Ти чети ме три пъти и ще разбереш, както за закотвения ковчег ще ти дообясня, макар че го обясних в началото.
-Не се съм толкова привързана към илюзията, но страха не си е отишъл от мен
-Да го кажа ли като сказание?
-Кажи
-И се про-види, че млад бог се ражда и ситите-силата и сити от всичко, но нямащи бог и забравили него-тръгнаха към младия бог-ра-наречен покъсно тъй от ситата си отсяха и там земя засяха, когато водите намаляха така и в тела усяха да се върнат и съпреживеят вселената си стара, създала тях, наситила така, че чак забравиха за бога и паднаха и върнаха се в плът. От пътя/плътта/ им и ставаха и падаха до днес в сега, за да си отвърната на един въпрос така – къде ли крие се и нашия отца?
-Духовните органи са плътски сетива
-Те в нас отдавна си припомниха това, остава подобията им по образа му-вложен… тоест ние. Какво и коляно елохим да сме, трябва да узнаем и въздигнем и изправим и като тях в търсене и път да открием вечния млад бог неумиращ и да срещнем и отца си-тях, както те срещнаха него в нас. Е, това е една част от неизвестно евангилие, която казва доста.
-Ще осмислям, чета. Сега не разбрах всичко.
-Ами има за ситите в Лукас филм сцени имаме сити и ситово в бг наречени траки някога. Има доста неща. Намери Янус кой, какъв бог бил и Янус, Янкул квадрикус. Може и да разбереш сказанието. Но то е за по-нови времена и младия и до днес наш-ра, не е сказание тъкмо за първия ден, но всеки ден е пръв по пътя на една идея и търсенето, съзнаването и така и със ситите и нас, потомците им. Все пак сказанието обяснява период на младата земя към милиард и повече години назад, тоест вчера. Това вчера е всеки първи ден и всеки пети в 3де. Шестия е за утеха, а седми за съзнаване.
-Бог Янус го дават с две лица на снимка.
-Има четири лица той. Виж за ситите и руните, гледай филма Междузвездни войни. Виж символите на така наречената черна България и съзнай що е черна била наречена.

 

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s