Всеки е Бог

vseki-e-bog

ВСЕКИ Е БОГ!

Казваш, че нашия език е най-богат. Направи ми впечатление и то само при нас било така, че като ни питат как сме, казваме какво правим, а като ни питат какво правим, казваме – добре съм. Показва колко са свързани делата и думите. Това, което правиш определя състоянието ти – добре ли си или не си. И как си – зависи от това, което правиш.
Езика, Словото, въплатеното Слово, дойдохме си на темата
Отричат думите, както отричаха мислите. Но никой не може да контролира мислите си, ако не управлява думите си първо. И пак виждам какво пропуска учението за привличането и това за мислите. Отделно, че като привличаш едно привличаш и друго, например като привличаш пари, привличаш и разходи. И на Доналд Уолш му се дава, колкото разбира. Затова му е казано, че преживяванията са най-важни. Така е, но те са плод на думи и мисли.
И никой не може точно да ти прочете мислите, затова има нужда да се споделят.
-Всеки за своя сметка прави ред приеми или отричания. Писал съм и за това, как бг езикът се оправдава като те питат нещо и казваш – ама, ще видим, ама не знам и прочие. Какво е ама? Аз съм се подписвал с името амма-са-творец)
Догони виж и амна, по-толо и прочие. По-толо, е по-долу от ама на бг езика така е и при догоните. Та като българина съзнат или не поради словото, се оправдава в израз с-ама-това, ама онова, той благославя все пак.
-Пак ли работа?
-Все е работа, всичко. Амма е едно от имената на Бог.
-Не бях го чувала
-Догони са племе в Африка. Доста ще чуваш край мен.
-Брахмапутра/река, местното население се потапя във водите на реката, вярвайки, че водите на свещената река ще пречисти живота им./, ама, сътворец, Макробел и други са имената ми, както и ови со) То е джедайско. Поне 2300 земни години помня в плът тук аз, такъв познат човек имаш в лицето ми, знай, и забрави, не знам повече от теб аз)
-Аз не помня минал живот. Не знам как съм живяла без тебе, но осъзнавам, че преди години нямаше да знам какво има в теб. Засега те разпознавам като Словото божие, защото Словото ми е познато. Словото като Христос – път, истина, живот. В теб са истината, пътя и живота. Да си спомняш толкова много животи, това си е, не знам, трудно. Аз колко съм живяла на земята?
-Знам, че си стара душа. Нещата които помня и съм пак в биоцикъла ги съзнавам, но има сън и сън. Аз будно живея и будно спя, инак аз не знаех кой съм без това състояние) Все пак бях и съм въпреки това човек без име, с име-човек, индивид.
-Догоните имали връзка със Сириус, тройна звезда, за която те са знаели от боговете, слезли от Сириус и оставили знание, което сега науката стига до него. Египтяните също знаели за Сириус, по точно за Орион. Едната от трите планети наричали Ема Я, По Толо другата.или сега наричани Сириус С и Сириус А
Учените се учудвали на астрономическите познания на догоните. Науката едва сега потвърждава някои от тях.
Учени, знание, богове, извънземни …Като четох за суперфотона си мислех, че това е целта и за човеците, да се превърнат в суперфотон. Щото и ние сме създадени от светлина-фотони.
./В определен момент отделните атоми стават неразличими един от друг и започват да се държат като една „свръхчастица“ Учените смятат, че същото е постижимо и с фотони, „частиците на светлината“. Има обаче проблем. При охлаждане фотоните просто изчезват
След това учените увеличили количеството фотони между огледалата, възбуждайки пигментния разтвор с лазер. Така концентрирали охладените частици до степен, при която те се кондензирали в суперфотон./
-Няма цел живота, той е сам целта. Кой се мери-лице-мерно в него има и него. Лицемерие значи да мериш добре нещата в истинското им лице.
-Лицемерие знам, че е да показваш едно лице, а вътре друго което не показваш. Но и двете могат да бъдат истина, не пречи. Може да има повече от едно значение тази дума. Както каза, истинското значение на думите се знае само от малцина и от там силата се е превърнала в слабост. А думите имат творческа сила. С тях са създадени световете, Притчи 18 Смърт и живот има в силата на езика, още се казва, че от думите си ще се оправдаеш и ще се осъдиш/сам/. А светът е безхаберен за думите. Иска да управлява мислите си, без да управлява думите си, невъзможно.
В Яков езикът е сравнен с малкото кормило, което обръща големия кораб. Така и езика запалвал колелото на живота ни. И който не греши в говорене е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото си тяло … като теб. Науката тепърва преоткрива тези стари истини.
“Яков 3
2 Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.
4 Ето, и корабите, ако и да са толкова големи, и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желае кормчията.
6 Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота.
9 С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие!”
-Имената нямат значение, но Михаил да ме наричаш все аз съм, както и ти можеш и си – Михаил-като бог – значи.
-Аз не съм още бог. Не съм станала нищо, за да мога да бъда и всичко
-Лицемерно ме гледай-мери ме в лицето кое виждаш-на дявол, бог, животно, но гледай ме открито това е то-мяра според мяра, как ме гледаш, кой и да съм, тъй ще те отразя.
Всеки е Бог.
-Да, сетих се за библейските стихове. Там се казва така – Богове сте вие. Ония към които дойде Божието Слово също са наречени богове. Божието слово идва към мен от теб и затова и аз съм бог. Умът ми се противи на тази мисъл. Трудно ми е да я приема, но то и на юдеите също им е било трудно и също са се противили … пак същия ум.
Псалми 82:6
Аз рекох: Богове сте вие; Всички сте синове на Всевишния.
Йоан 10
33 Юдеите Му отговориха: Не за добро дело искаме да Те убием с камъни, а за богохулство, и защото Ти, бидейки човек, правиш Себе Си Бог.
34 Исус им отговори: Не е ли писано във вашия закон: „Аз рекох, богове сте вие“?
35 Ако са наречени богове ония, към които дойде Божието слово, (и написаното не може да се наруши),
36 то на Този, Когото Бог освети и прати на света, казвате ли, богохулствуваш, защото рекох, Аз съм Божий Син?

-Нека се повести, не само е казано, а о-повести това, че БОГ Е ВСЕКИ, щото повести е в по-вея на словото, а о-повести е в словото ядрото на казаното, тъй всеки като знае това и се види къв е, ще каже:ега ти – бога съм, тъй и бог ще открие. И ще види колко безначен е бог в него ако сам е такъв и колко значим ако има нужда.
Но това е нужно или не на теб първо./да го осъзная/ От един съзнат бог, се раждат други.
-Ти сам каза, че битувам, не живея. Примерът е важен. Какъв пример да съм?
-Няма живот без бит, та който битува и сам-живее-м да съзнае 2 в 1-то е нужно, така че няма мъртви в книгата на мъртвите-египет, тя е книга на живота. Няма и мъртви в Битие-Библията, то е началото и края.
-Две в едното, което се свързва с три, така разбирам, пирамида, Троица
-Е да, а три е единния – Аз Съм, изразен в 3де всякак. Тъй мнозина не съзнали Аз Съм, казват – няма бог, а природа, хаха, което е закон единен и за краткост бог наречен. Но кои са тия, кой бог-при-рода-та наричат и родата си съзнават? Те трябва да знаят еволюцията, даже по-добре от Дарвин. Какво значат те за подземния живот на картофите? Как се казва дори-нищо, макар и земеделци да са, а да си в земята в дела, значи да знаеш и Христа.
-Сетих се за тези стихове
Матей 11
27 Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и, освен Отца, никой не познава Сина; нито познава някой Отца, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.
Йоан 10:17
Затова Ме люби Отец, защото Аз давам живота Си, за да го взема пак.
-Водят се такива – авелисти/от Авел/, а са каинисти и до днес и лицемерно се каят-в дулания смисъл на думата в името божие-при-родата си, а Каин бе отхвърлен от родата си бог-щот уби брата си, половината от себе си-Авела, та кой сбере в бита си Каин и Авела, има и себе си. Си, сам и отеца. /Каин, библейски герой,описано в Битие 4, който убива брат си Авел, щото принася по-добри плодове на Бог/.
-Да – “По това ще ви познаят, че сте мои ученици ако имате любов по между си”
-На малцина се дават такива разкрития които ти давам, на малцина, които са звани-човеци. Тъй мнозина се при-званието, малцина са камбаната, звъна, чина, званието, това помни ти.
Така ти давам, защото поиска и ти се даде правото слово от всяко друго казано, но в правото да го съзнае и ползваш.
-Да бъде, съзнавам, колкото толкова
-А то вижда единосъщтно е, но ти го съзна от правото общение с единосъщния – аз, който съм тук, инак не би. В тоя смисъл Исус казал, който има мен, има и Отца ми-словото.
Така е. Който приеме Христос, приема и Отца
-Та общението е важно, а то идва от въплата на словото в индивид, хора много, човеци-колкото-толкова и един стига-някому. Обясних ти схемата на херметичния закон-божия въплът.

-Думите са достатъчни, Каин и Авел
-Самия ми монограм е такъв знак, ромб ограничен от 2 вертикални линии опиращи в ъглите на ромба, разгадай. К+A e КА, КИ, ЧИ, Енергия.
-Кръст ли се получава от символа? Иначе няма как да опира в четирите ъглите, освен кръст. И двете са вертикални, значи не е кръст.
-Ами има как. И е доста неща, цяла книга е тоя знак само.
-Нека да си го разгадавам тогава
-Ромб като огледални пирамиди и линии, тоест буква W и под нея М/или обърнато М и М/ и виждаш монограма.
-Монограма го видях и в центъра ромб. Това е символ, руна, аз я бях писала
Те минават през двете само, през двата ъгъла. Тази дето бях писала е обърната. Линиите са хоризонтално. Може да се изпише от човек с четири ръце и още една имаше такава. Или от двама човека. Аз така ги виждам руните, изписани от ръцете и краката на хората, от тялото.
-Е аз съм двама тогава. Има една игра с конец на четири ръце, там стават такива форми.
-Играла съм я.
-Ще се сетя как се казва
-Не ми казваш лека
-Сетих се, казва се в превод – мелница и вятър, като вей-у от ведите, има и всеки символ име там, самат а играта е плетеница, като матрица.
Що да ти казвам? Нима е лека, мила ми ноща, щом двама ни е разделила, но тежка ли е тя щом утро двама виждат и пак са в деня?
Май съм бил и Блейк, поета мистик някога. Е аз бях и съм, кой не е, не съм.
-Стига да ни е делила.
Намерих за поета – Уйлям Блейк е необятен. Поотделно, казват, той не е нито най-умният философ, нито най-мистичният мистик, който се е раждал някога на света. Нещо повече, твърдят, сам по себе си той не е нито най-великият поет, нито най-големият художник, нито най-сръчният гравьор. Пак поотделно. Но, събрано заедно, всичко това произвежда един от наистина най-великите поети, мистици, философи, художници и гравьори, които са ни спохождали – Уйлям Блейк, необятният.

И да споделя моето осъзнаване. Размишлявах. Бог никой, никога не го е виждал.
Ние го познаваме по два начина – извън нас – чрез Творенията/Природата/, Словото, чрез всичко, което ни заобикаля, света който виждаме, чрез проявленията.
Деяния 17:28
защото в Него живеем, движим се и съществуваме; както и някои от вашите поети са рекли: „Защото дори Негов род сме“.
Римляни 1
19 Понеже, това, което е възможно да се знае за Бога, на тях е известно, защото Бог им го изяви.
20 Понеже от създанието на света това, което е невидимо у Него, сиреч вечната Му сила и божественост, се вижда ясно, разбираемо чрез творенията; така щото, човеците остават без извинение.
Значи Бог е във всичко и във всички. Вселената е проявлението на Бог, в която се движим.
Както се казва още – Времето е в нас и ние сме във времето. Същото важи и за Бог.
Ние сме в Бог/в него движим се, живеем, съществуваме/, но и Бог е в нас.
Остава въпроса защо някои проявяват божественото в себе си, други не? Защо едни се осъзнават като богове, а други не? Защо хората пълзят по Земята, като могат да летят в небесата?/образно казано/.
Сетих се за онова детско филмче, за лъвчето Симба. Като беше малко хиените го гонеха и баща му цар Лъв го спасяваше от тях. Като порасна той почна да гони хиените и да спасява.
Бог се представя с много имена в Библията – Бог на мир, Бог на правда, Аз Съм Който съм … и това са все Божии проявления. Всички творения са Божии проявления и все пак, само човекът, който е образ и подобие на Бога може да изяви божествената същност в пълнота, както за Христос се казва, че в Него е пълнотата и съвършенството и Духа без мяра.
Докато Илия имаше Духа с мяра, а Елисей имаше двойна мяра от Духа на Илия.
Колосяни 1:19
Защото Отец благоволи да всели в Него съвършената пълнота,
Колосяни 2:9
Защото в Него обитава телесно всичката пълнота на Божеството
Разбирам, че този, който е новороден и запечатан с Духа познава Живото Слово в плът
И още стигам до извода, че човек е нужно да се определи Кой Е/чрез осъзнаването/, да направи своя избор. Това е мястото на свободната воля.
Избор, който избор не е желание и очакване. /Например избираш да правиш нещо. Това е избор. Но не го правиш поради желание да печелиш богатства, поради очаквания, а поради избора си, че това си ти и така изразяваш своята същност/
След като човек се е определил кой е, може да получи избрания/определения/ Исус Христос за него самия.

ПП Човекът споделя:Поне 2300 земни години помня в плът тук аз, такъв познат човек имаш в лицето ми, знай, и забрави, не знам повече от теб аз).
Аз не си спомням прераждания и нямах представа какво значи това, но разбрах, Вселената се погрижи, за да разбера
Ето какво е писано: „Когато си пресветлен, информацията да всички твои прераждания ти е достъпна“.
Моите думи към Човекът: Сега разбрах, какво значи да помниш всичките си прераждания. Това не било да си просветлен, а пресветлен. Много просветен го разбирам. Ще го споделя. Значи и в мен има нещо като в теб, щото подобното привлича подобно. И в най-смелите си мечти не съм мечтала да общувам с пресветлен. Това си е безкрайна милост. Щастлива съм, както никога не съм била. И най-големите съкровища не струват нищо пред този дар вселенски, да те зная. Ти си цяла Вселена.
Човекът: Всеки може да е като мен, казал Исус, а първа книга относно просветлението завършвам с епитет към тая категория съзнати, такъв: И ще дойде времето под небесата на светлозарите, тогава и ще е което се описва…
Добре си разбрала кое е най-достойното имаме, съкровище, богатство…
.

Из третата книга на Архангела

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s