За вечния хляб и как да даваме, за да получаваме

vechen-hliab

Вечният хляб

-На румънски – нарок е на-здраве, на-бхаджа/езика на древните българи/ е на-камък, на първи залог и дух. Та на-рочно е накаменено и утвърден а не на-пук.

Виж как в дуалното нарока е изопачена дума също в езика свят-бог.
-Нарок, обратно коран. За какво става въпрос? Има подобни обичаи с наричане български, наричат водата.
Не само езика, всяка сила са се погрижили хората да не я узнават и са я превърнали в слабост. Излиза, че там където в илюзията нещо се смята за слабо, в действителност е скрита сила.
-Като писа коран се сетих куп неща.
-Нар-рок-кор-ан-ран-нарок-коран
Аз се сетих за адвентистите. Писали са, че разбирайки пророчествата в Даниил/само за втора глава говорят/, можем да разберем и всички останали. Това е голямата заблуда. Точно обратно е. Даниил е запечатана книга. На мен ми се даде да разбера три стиха и тълкуванията на тези три стиха се събраха в три листа изписани. И тук отново виждаме обезсилването на силата. За Библията е същото, но както споменаваш човешкият фактор умът/его/ не е разбрал и не е докоснал скритите истини. Такива са и в книгата на Даниил.
Сетих се за трите твърдения-истини. Как не си го записах това осъзнаване.
Ето ги:
Отец е Вечност, която съдържа в себе си времето/минало, настяще, бъдеще/

Христос е Безкрайност, която съдържа в себе си пространството/височина, широчина, дълбочина/

Духа е Субстанция/няма точна дума за Дух, тази е употребена в случая/, която съдържа в себе си всички видове материи/твърда, течна и газообразна/

От тези три твърдения, разбирам, че време, пространство и материя са Едно, както Отец, Син и Дух. Този извод е нещо като лема-слово. От тези три твърдения се получават около осем хиляди възможности, щото всяко е с три измерения, три по три девет, девет по девет като връзки образуващи стават 82. Смятах ги според писаното в книгата на Авраам – Сефер Иецира. Там с две тухли градят шест дома. /единият дом съдържа три, например Отец – вечност съдържа минало, настояще и бъдеще/.
Та пресмятах, както там се пресмяташе от колко тухли, колко дома се получават. И от тези три по три, девет тухли се получаваха около осем хиляди и отгоре дома, тоест от тези три твърдения се получават около осем хиляди извода-леми в слово и всички са истина, защото са от истина извлечени.
За да стигна до тях събрах херметическото знание и библейските истини.
На колко ли страници биха се събрали тези твърдения/осем хиляди и нещо/ ?
Аз избягвам да се захващам с големи неща, щото иска много време. А всичко до което се докосна е такова. И Календара на маите също. Като четях книгата на д-р Аргуелес за календара, докоснах се до Духа в нея или Духа ме докосна. Усетих и разбрах, че това знание не се учи, то се дава. Не е по силите на човешки мозък да го побере. Затова за мен Словото е живо, но иди обяснявай, че да те разберат. Духа докосва чрез Словото, когато си безпристрастен. Безпристрастието нулира ума/его. Тогава се включвам към Христовото съзнание разбирам, Христовия ум. Чрез него се осъзнавам.
Думите от камък и стена, казани от теб – те отключиха мислите ми, отключиха, за да си спомня.
Не съм го записала всичкото това осъзнаване в книга за трите твърдения, които някъде наричат трите йод, но то пак си е в мен и винаги мога да го ползвам, и го ползвам.
Така знам, че Башар говори истини. Така знам, че всяка твоя дума е истина, щото отговаря на знанието дошло в мен чрез Духа. Така знам и физика, защото знанието за пространство, време и материя са си физика. И когато казват, че времето е илюзия. Те не разбират, че всъщност казват, че всичко е илюзия – време, пространство и материя, защото не разбират, че те са едно цяло, свързано. Така хващам и физиците, когато не говорят според истината – от трите твърдения с изводите-леми-слово./осем хиляди/. Всъщност тези изводи са възможностите на живота разбирам. Някои сме достигнали и се потвърдиха …

Сега осъзнах, че което е в мен, то винаги си остава. Никой не може да го вземе. Остава и в живота и в смъртта с тебе всичко, което сме превърнали в част от нас, в живот.

Както казва Христос – работете за храна, която не се разваля и за богатство, което крадци не подкопават и крадат.
Това е, което не се разваля и никой не може да открадне – Словото на знанието, вселило се в нас чрез мъдростта на Духа.
Съкровището, което никой не може да ти открадне – това е вечния хляб-Христос и рисунка имам, която изобразява вечния хляб, споделям и нея с хлебчетата в центъра и буква Х ясно очертана и осмицата се вижда, символизираща вечността и Vesica Piscis/Велика Пикси/ се вижда, известен символ получен от две в едно, от два кръга.
.
Всяка мисъл има форма и проявление в света или това, което е в нас като осъзнаване, мисъл дошло, знание, винаги можем да го проявим.
И тогава знаем, че ние сме го проявили.
Който не се е осъзнавал, не проявява мислите си осъзнати и не се чувства господар на съдбата си. Не знае кое от къде му е дошло в живота и защо. Проявява мисли, но откъде са дошли?

Кой каквото няма, има свободата да го приеме от живота.
Всеки има избор да приеме и проявява доброто свързано с вечността и това ще му се множи /според вселенския принцип, каквото даваш, това и получаваш/ или да проявява злото свързано със смъртта.
Още разбирам – Чрез Духа приемаме Божията любов в нас. Значи ли че всичко, което можем да приемем в нас идва от живота, от света, от илюзията? И от илюзията идва вечността?
Навън/света/ виждаме това, което го няма в нас, като за приемане. А което го има в нас/осъзнатото/, можем да го даваме. И пак няма да свърши, напротив, ще се множи. Но ако даваме от нямането/неосъзнатото/ … Ние губим и тези, на които сме дали неосъзнатото и те губят.
Не случайно Христос казва: Ако имаш две ризи, дай едната на ближния си.
Не се казва ако имаш една риза, дай едната!
Или както казват с чужда пита помен правим, това е даване от нямане.
Който дава от приетото отвън, което не е живот в него – прави помен с чужда пита. Това е вид заем, взел си нещо на заем, но не е твое, нито е купено от теб, нито е платена цена и този заем го даваш на други, раздаваш го.
И заем ти се връща съответно, според Вселенските закони /каквото даваш, това се връща, като бумеранг/.
Словото си действа.
Затова казват, че който има, на него се дава повече, а който няма губи и това, което има.
Колко пъти съм давала от нямането, от това, което не е станало живот в мен, едната риза от гърба.
Да, преди ми спомена за даването, но тогава, не разбрах, не осъзнах какво значи, да давам от нямане.
А на нямането е нужно, да приема, докато оживее, докато стане живот и тогава да го раздаваме. Не се раздава пита омесена, но неопечена. Не се раздава вино в джибри, да се пие. … Разбрах все пак.
Ошо: „Осъзнаването убива половината его, а другата половина се убива от състраданието. Между тях двете егото е унищожено съвършено. Когато човек отстрани аза, той се превръща в Буда.“
Когато се говори за нямане, за унищожение на его, разбирайте, че всъщност едното/егото/ е заменено с Христовото съзнание.
Празно пространство няма, не остава. Това и физиката го отчита като наука, физичен закон вселенски е. Много хора като четат унищожено его и си мислят, че е състояние в което остават без ум. Не, едното винаги се заменя с друго. Когато нямаш едни мисли, имаш други. Празно пространство няма и празнота е пълнота, съдържа всичко в себе си.
И да свържа този стих на Ошо, щото си е точно по темата.

Даването от нямане е всъщност даване от любов, но без знание, без осъзнаването. В света се нарича съжаление – даване от любов, без осъзнаване.

А любов с осъзнаване се нарича състрадание.

И така вече може да разберем силата в думите на Ошо. Това е стълбата на Яков също, дето води до небето, до вечността – осъзнаване и състрадание заедно, ръка за ръка. Поотделно те са слабост и двете губят силата си, разбираме от цитата на Ошо и поотделно не водят до вечността, само заедно. Не можеш да се изкачиш по стълба на която едната летва липсва.
СТЪЛБАТА НА ЯКОВ
Затова делата от съжаление не могат да помогнат нито на нас, нито на други, само истинските дела от състрадание помагат на нас и на другите.
Разбрах също, че никой човек не иска да бъде съжаляван и съжалението към другите ни се връща също като бумеранг на съжаление към нас.
Състраданието може да дава, защото съдържа осъзнаването в себе си и любовта. Но съжалението не може, защото не съдържа осъзнаването в себе си, а само любовта.
Това си е много голямо откровение за мен. И никъде не съм го чела до сега, но колко пъти съм се питала защо…защо. и съм си мислела, че Бог е несправедлив, а те просто Вселенските закони си действат, независимо дали ги знаем или не.
Виждала съм много хора да правят точно като мен, бързат да дават.
Само един истински лекар преминал успешно специализация и практика може да лекува, да дава точното лекарство, да помага. Другите чули от тук, прочели от там, не могат да лекуват. Даже от незнание могат да прихванат болестта ако е заразна, не да помогнат, след като знанието не извира от тях, от Духа.
И все пак още нещо искам да знам. Какво е?
Един път от вън приемаме каквото ни липсва, но нали живота се ражда отвътре – навън.
Тогава как превръщаме в живот, което сме приели отвън, че да може и да го споделяме, да даваме на други?
Като умираме за илюзията и се събуждаме за истината ли?
Да, сетих се. Живота се ражда в нас, когато свържем две в едно, но на всички нива.
“Каквото горе, това и долу”, когато свържем небе и земя, горе и долу.
Когато свържем вътрешния свят и външния. … Сега е модерно да се гледа само на вътрешния свят… но с едно крило птица не лети, както преди отричаха ума. Само с интуиция не можеш да полетиш в небесата. Това казва и Ошо.
Когато свържем противоположностите.
Това е четвърти принцип на Кабалион, херметичен
„Всичко е двойствено; всяко нещо притежава два полюса; всяко нещо има своя противоположност; еднаквото и различното са едно и също; противоположностите са еднакви по своята природа, но са различни по степен; противоположностите се привличат; всички истини са полуистини; всички парадокси могат да се помирят.“ Кибалион
Когато свържем двете си полукълба, да работят заедно/ляво и дясно/, ума и интуицията.
Днес е 21.07.2016 г. – 1 – Едно е цифрата на Бог.

-М-да, бог съм и днес)
Та чак сега ли разбра какво ти пееше радиото? Хаха.
Животът е импулсна стойност като сърцето.
Та той се ражда и умира според свързаностите, които съзнаваш или просто се ражда и умира според импулса сърдечен без да съзнаваш ако си битеен само, както животните, които нямат и бит дори.
И когато умра пак тук в плът, не желая, думи, гайди и фанфари, туби да дрънчат в ди-сонанса на живяния от мен живот, но желая същите за сватба да посвирят, щото се венчах така и с вечността. Тъй да се повеселите в пращането на остатъка ми тленен аз.
Пожелавам вам-изпращащите Ме в Земята и Духа Христов,
че във вечна слава там се вливам-епитафия моя и на всеки съзнат.
-В първия момент се учудих, че не се радваш, после осъзнах. С тези думи поставяш умът ми на място. Аз го усетих по едно време докато пишех, умът искаше да се гордее, че е стигнал до някои осъзнавания. И аз го поставих на място. Казах му, че не са от него те, а от Духа, да не си преписва заслуги, дето ги няма.
И да цитирам от страницата, защото тези твои думи дават отговор на въпроса ми по-горе:
„Не разделяй, за да владееш. Владееш една илюзия, а ИСТИНАТА Е НЕРАЗДЕЛНА. …“ Истината събира, а силата е в единството. Който сбере две в едно има Царството.

Из третата книга на Архангела

ПП На картинката – моя рисунка от Свещената геометрия – Вечния хляб. Създадена е от трите известни фигури Цветето на Живота/Избрала съм си буквата Х, ясно се забелязва, символът на Хлябът и на Христос-Вечният хляб от Цветето на Живота/, Торус12/листенцата-хлебчета а в центъра съм избрала от тази фигура/ и 144 връзки – останалите фигури. Обикновено докато не ги завърша нацяло рисунките не получавам разбиране какво символизират. Разбирането идва после, после ми се дава като знание. Това е доказателство, че не е от ума.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s