В ОСЪЗНАВАНЕ НА ГРИЖАТА И ВЯРАТА, ЖИВОТА

Днес отново осъзнавах ГРИЖАТА, на друго ниво. Благодаря! Това осъзнаване дойде при мен след ПУСТОТАТА. А как бягах от тази пустота, сега съм й благодарна. Това е най-хубавото осъзнаване и най-скъпо […]

Read Article →