ОСМИ УРОК от ГАЯ И ДУХА: КОДОВЕ И ЕНЕРГИИ

Всеки код се затваря се сетих в програмирането, за да работи.
Имах разговор за раковите клетки, свързан с една жена и други събития. /един вид бъг в системата на програмен език/
Обикновено се получавал там, където клетките се обновяват често, често се делят, обновяват. 
рс 5 отговарял за раковите клетки и ги унищожавал, единичните случаи.
Нещо като антивирусните програми, които делитват вирусите си го свързвам.
Храненето. Неправилното хранене води до израждане на клетките.
Тук е хубаво да си припомним хранителните вериги. Всичко е хранителни вериги и по устройството на определен вид, разбираме с какво се храни, например по зъбите и не само. Създадени сме с рецептори, които да изпитват удоволствие от правилния вид храна.
Това е една безкрайна тема също, но не ми се иска да се спирам на нея, има достатъчно писания. Само исках да обърна внимание, че сме поставени в зависимости според храненето. Примера за пчелите е достатъчен – изчезват пчелите, изчезват растенията, изчезваме ние. Ако Земята изчезне, всичко, което е на нея изчезва. Дълга тема, не знам как да систематизирам най-важното. Че просто сме създадени по определен начин с определена храносмилателна система и съществуваме чрез храната, която не е само материална, но и душевна и духовна, щото ние сме и дух и душа също. Та каквото храним, това расте.
Любовта не е даване и вземане, но се свързва с вземане и даване обикновено, но е просто начин на съществуване. Когато човек може да дава, това, което му е нужно на семейството си, на децата си, на приятелите и да приема това, което на него е нужно – имаме правилна обмяна, която дава живот и енергия, която се засилва. Енергията е непрекъснат процес на обмен. Затова е грешно разбирането, че тези които обичат само дават. А правилната обмяна на енергии е от съществено значение, както и правилната обмяна при хранене. Даже може да ги свържем – енергиите са вид храна също.
Когато е нарушена обмяната на веществата се получават болестите.
Затова е важно, да знаем, осъзнаваме какво приемаме и какво предаваме материално, както и духовно, душевно също. Душата повече се интересува от сърцето, грижи се за него, както и умът се интересува и грижи за тялото. Всяка тема е безкрайна – за хранене, за енергии, за душата, за духа и ми е много трудно, поне за ума е трудно. Това е основното – правилния обмен на енергии води до правилно, енергично съществуване, а неправилният обмен на енергии до нарушена обмяна и болести. Откъде, как и защо и какво е друга безкрайна тема, на която сега няма да се спирам. Прегръдките между родители и деца, близки, зареждат с енергия и в тази насока може да размишляваме. Затова близки хора като се срещат се здрависват, прегръщат, целуват.
Там където няма обмен на енергии, има затлачване. Затова казват, че като даваш ти се връща. И че дори, когато трудът ти не е платен, пак ти се връща. Това много време не го разбирах. Архангелът ми го каза. Сега знам, така е, защото енергията не се затлачва като даваш и винаги има обмен. Същото и като работиш, защото работата е вид даване, вид енергия. Като даваш, остава в теб нещо празно, но по физичните закони празно нищо не остава. Дори празната чаша от вода е пълна с въздух. Така и когато даваме, не остава празно. Затова е хубаво да се пълним с радост, защото радостта е наша сила. А щастието е избор. Затова има и една песен – когато губиш, не знаеш какво печелиш и когато печелиш, не знаеш какво губиш. Но този процес е много по-всеобхватен. Да даваш хляб примерно и да ти се връща хляб или на който си дал, да ти се връща от него, не е задължително. Може и от друг човек, може и трансформирана енергия да ти се върне. Примерно услуга-пари, пари-услуга. Най-простия и ясен пример за трансформацията на енергиите познат на всички е парите. Даваш пари/ а те са получени от енергията на труда/ и си купуваш храна/това е друг вид енергия/. Даваш един вид енергия, получаваш друг вид енергия и така си трансформирал енергията на труда в енергия на пари, а от там в енергия на храна, която храна се трансформира в жизнена енерия за организма. И тук да вмъкна. Много хора търсят общество без пари, като смятат че това ще промени неправилната обмяна на енергии в правилна. Но за мен правилната обмяна на енергии може да се получи единствено от правилно осъзнаване-със-знание. Смятам, че и знанието за енергиите и правилната обмяна, което включва и познанието на хранителните вериги – кой с какво се храни е от съществено значение. Какво общо имат кодовете за енергиите, може да каже някой? Ами голяма. Стига да знаеш кодовете, можеш да си трансформираш енергиите и без пари.
Както Христос превърнал водата във вино, както усмирил бурята и всичко притихнало, както усмирил беснуемия. Досега всичко това ми е изглеждало като красива приказка. Ха.
До тук разбираме, че всичко е енергия. След това, че енергията се трансформира от един вид в друг вид, благодарение на програмните кодове, на програмите чрез които действа матрицата, законите или чрез парите. Разбира се, ще стигнем и до много неща, които вече знаем. За трансформирането на енергиите смятах, че нищо не знам, а се оказа, че всичко е било пред очите ни, само да го видим.
Писаното в Талмуд за мислите-думите-делата-съдбата, за положителното мислене, за това, че смърт и живот има в думите и т.н., но тези неща са всеизвестни.
Словото чрез което са сътворени световете е код, програмен код. Сега вече ни се вижда твърде възможно, то да действа и да е сътворило световете. Сега разбираме, че то е програмен код и чрез този код ние също сътворяваме или събаряме, рушим или изграждаме. Някои явно са знаели това отдавна за действието на Благословенията и Проклятията от които може да се отричаме и така да ги анулираме или обръщаме за добро в благословения. Затова е по-добре да Благославяме, защото Благословия се връща като бумеранг върху нас, вместо да проклинаме. Затова е хубаво да бъдем страж на думите си и мислите си. Това е и първото споразумение на Толтеките. Уж си мислим, че вървим напред и нагоре, а се оказва, че древните са имали знанието, което ние сме забравили и са го използвали успешно.
Били са магьосници, казват. Ами, не, просто са били програмисти, щото са разбирали от програмния език на Вселената. Та това е единия код програмен Словото/те всички кодове седем пак са един код, свързани са ако и да са различни, като седемте стихии/.
Смятах, че ще се връщам към математиката с тази дума – код, но засега просто си припомням общите принципи и действието и силата на думите, а от там на буквите, които образуват думите. И това знание е безкрайно. Всички си спомняме писаното за Вавилонската кула, която хората започнали да строят, за да стигнат до небето и боговете.
Тогава говорили на един общ език и имали силата и възможността да построят тази кула, каквото и да значи това. Тогава Боговете … Ето я историйката
Битие 11
4 И рекоха: Елате, да си съградим град, даже кула, чийто връх да стига до небето; и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.
5 А Господ слезе да види града и кулата, които градяха човеците.
6 И рече Господ: Ето, едни люде са, и всички говорят един език; и това е което са почнали да правят; и не ще може вече да им се забрани, какво да било нещо, що биха намислили да направят.
7 Елате да слезем, и там да разбъркаме езика им, тъй щото един други да не разбират езика си.
8 Така Господ ги разпръсна от там по лицето на цялата земя; а те престанаха да градят града.
9 За това той се наименува Вавилон, защото там Господ разбърка езика на цялата земя; и от там Господ ги разпръсна по лицето на цялата земя.

Разбъркването на езиците е възпрепятствало изграждането на кулата. И тук има какво, да се разсъждава. И до днес неразбирането на езика, на Словото ни обезсила. И разбирането ни дава сили.
Знаем, че всяка буква е код. Дънов има беседи на тази тема за значението на числата и буквите. Даже споменаваше, че който разбира значението им е щастлив.
Това също е една безкрайна тема за Словото и буквите.
Само да спомена
Словото – първата буква, общо ги броят 22 букви, но може и 24, да стигнем до там. Има три букви наречени майки, които свързват с Отец, Син и Дух/ В нашата азбука точно не знам А, и кои две, които символизират небе-земя-въздух/Отец-Син-Дух от които се поражда всичко останало. Сега можем да добием представа колко е изписано за Отец, за Син, за Дух и все пак не е казано, нито може да се каже всичко. Така и за първите три основни букви. Това знание е цяла Вселена. От еврейската азбука тези букви са алеф/а/, шин и … забравих/явно бъг в паметта ми/. Всяка буква има вложена идея в себе си и число, мяра. Първите три основни букви ги свързват още с човека – Алеф с мозъка, шин с въздуха, дробовете, а другата с корема. Въздуха е уравновесяващото начало между мозъка и корема. Мозъка е аналогия на огън, а корема на вода по някои писания. Тоест въздуха уравновесява тези начала в нас. Ако прекалено мислим, огъня в нас се увеличава и въздуха става горещ, което трудно се понася и избива като болест. Ако водата вземе превес … Сега не ми е целта, да пишем за това и то е безкрайна тема, има инфо.

След това разглеждат СЕДЕМ основни букви. На това ниво още нямало двойнственост, дуалност четох. Да, свързах със Създателите – СЕДЕМ ЕЛОХИМ.
Също безкрайна тема.
И тук се сетих защо непрекъснато казват, че Бог е в нас и да търсим в себе си и че това, което е вътре се проявява и вън. Ами щото всичко е заложено в нас, всичко, което ни е нужно. Затова Бог е вътре в нас. Точно както на филма и за лабиринта на съзнанието.
Долорес търсеше Създателя Си, а той беше заложил всичко в програмката и. Всичко от което имаше нужда беше в нея, всички отговори. А ние все търсим навън. Затова почти всички писания казват, че Божието царство е в сърцето ни и Бог е в нас.
Е, изяснихме си и защо сме богове. Щото всичко, което е трябвало, е заложено в нас от Създателя. И всеки създател си оставя подписа на творението си обикновено.
Запознахме се с първият код, чрез който всичко действа в Матрицата – Словото. Да обобщим. Чрез Словото са създадени световете, Бог каза и стана/Битие1/, Словото стана плът/Йоан1/ Смърт и живот има в силата на езика/притчи 18/, бих добавила – благословенията и проклетиите са от езика. Трансформират се също със слово.
Яков споменава, че който не греши в говорене е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото си тяло. Забележете връзката между думи и дела тук и силата на езика, който обръща живота ни.
Яков
2Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да се удържи и цялото тяло.
3 Ето, ние туряме юздата в устата на конете, за да ни се покорим, и обръщаме цялото им тяло.
4 Ето, и корабите, ако и да са толкова големи, и се стичат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обърна на желанието на кормчията.
5 Така и езика е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва!
6 И езика ..е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота ни

Яков много добре го е казал и описал и обяснил. Този стих преди повече от десет години беше причината да сключа споразумение със себе си, да изговарям точните истинни думи, без да знам нищо за толтеките и първото им споразумение за Словото, което е същото.
Може би това е един от най-важните кодове на матрицата, на който най-малко обръщаме внимание, но той ОБРЪЩА ЖИВОТА НИ. Яков го е казал и съм напълно съгласна, защото го проверих в живота.
Та колкото и да сме го чували, вярвали или не досега – това е един от седемте кода на Създателите и може би първият, не знам още. Просто ми се дава на първо място като пожелах да уча за трансформа на енергиите и кодовете. Този урок ми е преподаван за пръв път преди повече от десет години и от тогава до сега ми се надгражда, за да мога да го възприема, за да не ми блокира ума навярно. Толтеките са Майстори в Словото, което значи и в програмирането. Време е и ние да станем МАЙСТОРИ НА СЛОВОТО и програмирането, тоест магьосници или съвсем обикновени програмисти, както ви харесва.
Всеки знае, но искам да цитирам отново Талмуд, щото повторението е майка на знанието, а знанието е сила с която можем да трансформираме енергиите. Ето затова не разбирам двойнствения живот на Ошо например. Като Слово, всичко е точно, безупречно, бил е майстор в Слово, ако не е преписвал. Тогава защо са му 93 Ролс Ройса примерно? Някои веднага, ще кажат, какво ли не, нищо. Питам се, защото Майсторите на Словото, владеят изкуството на трансформа на енергиите и не им е нужно да се презапасяват с каквото и да било. Даже това действие би могло да се тълкува като страх – презапасяване или като гордост. Или може би така е унищожавал гордостта и завистта в другите, знам ли. По-добре да не гадая. Винаги има изключения от правилото. Но щото и толтеките и Ошо казва да не вярваме, да се съмняваме и че истината остава единствено след всички съмнения, та затова. А ап. Павел казва – всичко изпитвайте, дръжте доброто. Затова изпитвам. И затова не вярвам на учители, които се страхуват от въпроси изпитващи ги. Щото обичам въпросите и те ме отвеждат от съмненията към истината. И почти свърших. Та цитата от Талмуд
Текстът от Талмуд с петте внимателности:
„Внимавай за мислите си, защото те ще станат думи!
Внимавай за думите си, защото те ще станат действия!
Внимавай за действията си, защото те ще станат навици!
Внимавай за навиците си, защото те ще станат твой характер!
Внимавай за характера си, защото той ще стане твоя съдба!“
За шестата е обяснено в страничката Попитай Архангел! Благодарна съм на Архангела за осъзнаването!
ПОПИТАЙ АРХАНГЕЛ

И последно, което пропуснах. Действени са тези думи, които са свързани със сърцето ни, с вярата от сърцето. Затова и вярата е важна. Затова се казва, че ако имаш вяра колкото синапено зърно и планини ще подместваш-Христос
Затова Христос с една дума и усмирява вълните.
Когато липсва вяра между думи и сърце, ще липсва и проявлението, но тогава е нужно да си повтаряме толкова дълго време, докато повярваме думите, които искаме да се сбъднат, че да ги видим в живота проявени. И все пак нека не забравяме, че думите са код и понякога си има условия. Понякога е нужно да си изясним условията, за да получим.
Например условието за мир какво е? А от мира идва радостта от радостта любовта, в съвършената любов няма страх, тоест има свобода. Условието на свободата е познаване на истината, тази която остава след съмненията и борбите, която е дошла отвътре, от нашия Създател.
Филипяни 4
6 Не се безпокойте за нищо; но във всяко нещо, с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение;
7 и Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христа Исуса.

Какво значи това? Всяко нещо, което ни безпокои го изказваме с молитва към нашия Създател и с благодарение. Това е все едно сме повярвали и затова благодарим, че получаваме най-добрия отговор. Това значи молитва с благодарение. И повече има. Осъзнавала съм това Слово преди доста години, сега разширявам.
Може би съм изчела доста литература, но за да научиш кодовете на Словото, според мен е най-добре да започнеш от писаното Слово-Новия Завет, писаното за Исус Христос.
Не случайно Дон Мигел Руис споменава в книгите си Христос, не случайно Дънов го споменава, Ошо, Балаватска … то май няма някой, който да не го споменава в писанията си. Ами ето и аз по тяхно подобие. На мен това е, което ми е помогнало най-много, да уча кодовете на Словото. Не казвам, че за всички това действа. Казвам само, че при мен това е подействало и помогнало. Не казвам също, че съм усвоила това знание до края, а може и да няма край. Тези теми са безкрайни, просто не знам. Върнах се в началото и прочетох – всеки код се затваря. Ами това е – практиката затваря наученото и затвърждава и така не го забравяме. Когато от изговорените думи виждаме как се преобразява енергията в каквото ни е нужно, например в пари за покриване на разходи и нужди. Тогава вече кода е затворен и действащ, невидимите думи са проявени във видимото чрез сърцето, една енергия е преобразувана в друга и осъзнато чрез нас, ние сме били програмистите. Но и това си има две остриета, както и да е. Исках само да добавя, че ни е ясно защо никой не е сам и не случайно се казва, че всеки има ангел-хранител. Това е Създателя. Всеки създател си наблюдава творението разбирам, оставил е обратна връзка, за да го намерим. Доста проблеми създава уклончивото говорене, когато няма твърдо да и не. Също и предположенията, които правим за другите, създават проблеми. Затова е хубаво, да ги изясняваме с въпроси. Питаме и разбираме, но не винаги и отговорът е гаранция. Ами не може да се обясни всичко. Изпитва се в живота, на практика. Но основото разбирам в момента е да не забравям, че зад всеки един стои Създател. Дали е общ на всички или всеки човек си има отделен Създател, не знам, но знам, че както уважаваме себе си е нужно да уважаваме и другите поради тази причина, а също и обратното, както уважаваме другите е нужно да уважаваме себе си, поради Създателя, Който ни е създал.
Припомням си също, че има много жестове и мимики с които говорим без думи. Те всички са знаци и е хубаво да обръщаме внимание и на тях, както на тези които подаваме ние самите, така и тези които са ни подадени от вън.
Осъзнах, че най- трудните уроци са ми били за съжалението/нещо като любов, но без мъдростта и знанието/, но когато този, който съжаляваш започне да те обвинява и се превърне в съдия, ти идва ума и това те поставя на място.
Между другото в двоичен код видях – Отец Син Дух, трите букви майки – 101. Някой ако може да ми каже повече по този въпрос или да ми даде линк? Каквото, ще се избистри на времето си.
И сега Нека целият свят бъде Щастлив и Благословен! Според както учат, Учителите от Далечния Изток.

ПП Снимката е от нета.
Писано 27.09.2017

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s