ПЕТНАДЕСЕТИ УРОК: ЧЕТВЪРТИ КОД ВРЕМЕ – СЕДМИЦА

Календара на Маите Цолкин

Първи код – Слово, Втори- Светлина, Трети- Музика, Четвърти-Време, Пети-Свещена геометрия/предстои/

Разглеждаме ги общо. И да свържа общото с нашите сетивни органи. Светлината, формите, цветовете на светлината ги възприемаме чрез ОКОТО. Звуците, думите ги възприемаме чрез Ухото. Времето чрез движението. От точка А до точка Б един обект в пространството се предвижил за еди какво си време. Времето е много относително, щото зависи от скоростта. По-голямата скорост предполага по-малко време за предвижване и обратно. Времето отразява … нещо както фотоапарата снимките и така правят филмите, като съберат снимките, отрязъците от време с пространството и обектите в тях, вижда се движението и промяната.

Башар обясняваше на тази тема, даже преди години като го четях се питах, дали не ми е копнал осъзнаването, но не. Просто сме го имали, дало ни се е и на него и на мен.

И още времето е един вид памет, както и снимките, които запечатват спомените.

Така и всяко време си запечатва неговите спомени.
Във вечната памет, нищо не е изтрито, всичко е запечатано, във вселенския компютър или Акаша. Също така се отразяват и непрестанните промени.

Та времето съдържа миналото, настоящето и бъдещето/три основни, както и другите кодове от които произлизат всички останали/. Та няма как да видим времето щото то е просто памет. Няма как да видим паметта си. Много хора наричат времето илюзия. Да и то е илюзия за илюзията, щото не го виждат, но и още е Вечност, щото съдържа минало, сегашно, бъдеще. А Вечността е Бог-Отец. Та ако времето е илюзия, то и Бог е илюзия, то и пространството е илюзия и всичко е илюзия щото трите са неразривно свързани – време, пространство и материя. А всяка материя е от Духа, който е също вид материя от която произлизат всички останали – видими и невидими.

Много интересно ми е някой като кажат – живей в сега. Ама какво е СЕГА, питай – не знаят.

Ще обясня малко по-разбираемо. Говорихме за двете мозъчни полукълба. Че умът е проявление на едното и той предимно е в миналото и бъдещето – умът. Проявлението на другото мозъчно полукълбо е интуицията/с дарби, таланти, изкуство/, Духа.

И докато не сме развили достатъчно второто си полукълбо и не сме свързали с ума, а не можем да свържем преди да развием точно толкова, колкото сме развили и ума, за да има синхрон. /сравнихме ги с мъж и жена тези полукълба, то си е точно мъжкото и женското начало в нас са те/. Та докато умът подтиска жена си интуицията и не и дава да се развие, те не могат да се свържат в единството. Затова е важно, да развиваме интуицията си. И тогава на нас ни липсва пълнотата, цялостта. Та човек не може да изяви пълния си потенциал, преди да е свързал мъжа-ума и жената-интуицията в себе си. Когато двете са свързани, това е пълнотата и истинския живот в сега. Това е живот, който не изключва нищо от пълнотата или живот в Духа, където нищо не липсва.

Много съм се питала какво е това интуиция. Уж знаем, но какво точно значи, да я развиваме? Това е и Божествената искра в нас, Божественото начало. Простичко казано, това е връзката ни лична със Създателя. Някои казват Духа. Та тази връзка може да се изгражда чрез молитвата, може чрез медитации, може просто чрез радостта и благодарността към Създателя за живота, който ни е дал. Нека всеки следва собственото си водителство и енергии.  Не мога да кажа – ти ще изграждаш връзката си със Създателя по този или онзи начин. Това е много лично и интимно и различно за всеки. Никой не може да ти кажа точно как и какво, но всеки го има в себе си за себе си. Благодаря на Създателя, Намасте!

И когато осъзнаем, че няма нищо друго по-важно от изграждането на тази връзка със Създателя и израстване, май всичко си идва на мястото.  Спомням си Христос. Той непрекъснато поддържа тази връзка с Отец. Даже и не дава име. На мен ми е ясно защо. Защото Създателите са Седем Елохим. Твоят може да е един от тях, а моят друг лъч на светлината от Елохим, но всички са ЕДНО. И казва нещо много важно на учениците си когато се моли – не можахте ли поне час да бдите? Това е минимума, който е нужен да отделяме разбирам за общение със Създателя на ден. Но който не го е правил, може да почне с пет минутки примерно. Важното е да изградим постоянство в тази лична връзка и както капката с постоянство, да пробием скалата-илюзията. За себе си осъзнавам няма нищо по-ценно в този живот от това – личното общение със Създателя. Много коуч-учители и разни си там гурута казват – ще ти помогна, да разкриеш пълния си потенциал. Никой, никой отвън не може да го направи. Единствено Създателя, който е в нас и който поддържа непрестанна връзка с нас. Затова казват, че всеки си има Ангел-хранител.

И едва когато този потенциал се прояви в нас, ние можем да го видим навън, да видим вътрешната си промяна навън. И така никой не е зависим от никой. Всеки има Бог в себе си. Та никой отвън не може да ни даде нищо повече, освен това, което вече сме осъзнали в себе си и имаме – виждаме го и вън.

И да се върна на времето с минало, сегашно и бъдеще – трите не се губят от паметта, не изчезват и не се заличават. Те просто си съществуват. Затова Башар казва, че всичко е СЕГА и миналото и настоящето и бъдещото, но ние ги виждаме различно. Когато си спомняме миналото в сега, то става сега. Когато свързваме  с бъдещото, то пак става сега. Ами трудно е за обяснение. Но можем да си спомним писаното за Христос как си разговаря с двама пророка. А те не са съществували в СЕГА-то му, но и са съществували, щото е разговарял с тях. И да кажем от миналото, но няма да е точно и ще е. Та както вземат снимки и ги пущат на екрана като филм или съживяват старите снимки, така и Христос е съживил миналото с тези пророци. Не знам разбира ли се. Във Вселената нищо не се губи. Та миналото, за нас минало, но то си съществува, не е изчезнало щото просто няма как да изчезне, както и бъдещото то си съществува в паметта, дори да е скрито за нашите очи и уши. Затова пък има пророци, които го предсказват, щото са се добрали до паметта на компютъра, където е миналото, настоящето и бъдещето, дало им се е достъп един вид от Създателя, да надзърнат там.

Не забравяме, че паметта може да се променя и пренаписва, същото важи и за вселенската памет.

На много може да им изглежда фантазия всичко, но винаги проверявам с живота и винаги намирам доказателства и потвърждения. Защото нищо не се дава само на един човек на тази Земя. Най-малко на двама, дори да са в различни краища на света. И всяка работа се потвърждава от двама или трима верни свидетели.

Затова не се чудете понякога, че това което се е открило на мен и на друг се е открило същото.

Разбрах относно паметта, че осъзнаванията, тези до които достигаме лично, не се трият, дори и да изчезнат за секунди, да ги забравим, пак се връщат отново и отново. Затова са ценни личните осъзнавания до които достигаме сами и те са нашата истина.

Календарите какво отчитат ?- Движението. Едно завъртане на Земята около Слънцето примерно – една година. Едно завъртане на Земята около Луната … паметта ми пак ми изневерява. Както и да е, важното е, че осъзнаванията не ми изневеряват и винаги ги има в мен, но те са плод на борбата и изясняване на противоречията, плода от разплитането на гордиевия възел. Затова почти не използвам паметта си виждате, но това не пречи да стигаме до точното знанието, на база на вселенските принципи и закони и програми и затова намирам потвърждение и в други източници и в живота.

Та календара отразява деня и ноща, дните, месеците, секундите, минутите- часовника.

Отразява движението на един обект А до друг обект Б в пространството.

Та как се правят хороскопите вече знаем.

Особено ако се вземат в предвид енергиите които съдържа единия обект и другия обект, скоростта им разни други подробности. И от там нататък се правят математически изчисления на база математика и физика и се стига до решаване на задачи.

Та така се изчисляват хороскопите. Затова е нужна цифрата, дата на раждане.

Щом от датата на раждане могат да ни предскажат целия живот, можем да си направим сметка колко свободна воля имаме, след като сме кодирани още от раждането.

И от там нататък всичко е цифри. Дънов казва, че който разбира цифрите е щастлив.

Бях почнала да изследвам Календара на маите преди врем. Явно не е било случайно. Всички календари са кодове на времето разбираме. Но не бях много постоянна в това си начинание/нали е като океан знание безкрайно, спрях се/, нещо друго започнах след това. Ето тук може да видите до къде съм стигнала: Календар на Маите – Размишления

Накратко – от д-р Хосе Аргуелес разбираме, че Календарана маите съдържа Галактическото ДНК с 260 кодона. Докато българския календар отговаря на 64 кодона, човешкото ДНК.

Единствено китайското писмо е аналог в света на този български календар, което също отразява 64 кодона.  Ами то това е. Иначе много може да се говори и по тази тема, също е безкрайна, сами разбирате защо. Защото си е цяла вселенска наука също. Но целта ми не е да повтарям вече писани и говорени неща. Всеки може да намери и прочете останалото. Повече инфо за календара може да намерите на страничката на пан. ПАН

Мая Тодорова също се занимава от години с Календара на Маите, свързано с житните кръгове. Фейс Мая Тодорова

Та човешките възможности са безкрайни, а хората погиват поради липса на знание.

А практическото знание е в общението със Създателя на първо място и ключа Сол, щото той отключва и заключва вратите на рая и ада, отключва и заключва кодовете. То това беше май. За Свещената геометрия – пети код съм споделяла доста. Нямам си на идея, поне засега кой е шестия код и дали ще ми се открие. А седмия навярно е скрит в шестте, знам ли.

И нека се поздравим с поздрава на Учителите от Далечния Изток – Нека целия свят бъде Щастлив и Благословен Сега!

05.10.2017 – 7/новото начало/

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s