СЕДЕМНАДЕСЕТИ УРОК: ШЕСТИ КОД – ЖИВОТА-ЧОВЕК-МЪЖ И ЖЕНА

„Той се влюбва за първи път, тя – завинаги.
Той я учи да живее, тя го учи да обича.“
Есен в Ню Йорк

В нашите представи човека е единица, но в Библията е написано така:
Битие1:27 И Бог създаде ЧОВЕКА по Своя образ; по Божия образ го създаде; МЪЖ и ЖЕНА ги създаде.
Та човека е семейството, най-малкото клетка в обществото, единица от мъж и жена.
Затова и атаките към семействата са най-големи, но също така и благословенията за тези семейства, които успяват въпреки всичко, да живеят мира и единството на любовта.
Като споменах в предния урок за Сътворение, интуицията ме насочи съм Библията и Сътворението. Спомних си, че от там получих потвърждението, че Словото е първи код
В началото бе Словото/Йоан1/. От там потвърждението за втори код – Светлина – Бог каза, да бъде Светлина и стана Светлина.
В Цветето на Живота седемте кръга символизират и седемте дни на сътворението, а в Библията са си описани точно.
Опитвам се да разбера кой е шести код от Сътворението и се върнах на Битие, интуицията ме заведе там.
Битие 1
14 И Бог каза: Да има светила на небесния простор, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за показване времената, дните и годините;
16 Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, а по-малкото светило, за да владее нощта; създаде и звездите.
А светилата/голямо и малко/ били създадени, за да показват времената/движението/, ден трети от сътворението/ ни говори за КОД ВРЕМЕ-четвърти код, понеже в Библията не споменават код музика/
Ден четвърти са сътворени влечуги, птици, морски чудовища,
Битие 1
20 И Бог каза: Да произведе водата изобилно множества одушевени влечуги, и птици да хвърчат над земята по небесния простор.
21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко одушевено същество, което се движи, които водата произведе изобилно, според видовете им, и всяка крилата птица според вида й; и Бог видя, че беше добро.
22 И благослови ги Бог, казвайки: Плодете се, размножавайте се и напълнете водите в моретата; нека се размножават и птиците по земята.
23 И стана вечер, и стана утро, ДЕН ПЕТИ.

Битие 1
4 И Бог каза: Да произведе земята одушевени животни, според видовете им: добитък, влечуги и земни зверове, според видовете им; и стана така.
25 Бог създаде земните зверове според видовете им, добитъка – според видовете му, и всичко което пълзи по земята, според видовете му; и Бог видя, че беше добро.
26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие; и нека владее над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всяко животно, което пълзи по земята.
27 И БОГ СЪЗДАДЕ ЧОВЕКА ПО СВОЯ ОБРАЗ; по Божия образ го създаде; мъж и жена ги създаде.
28 И Бог ги благослови. И рече им Бог: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и обладайте я, и владейте над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.
29 И Бог рече: Вижте, давам ви всяка семеносна трева, която е по лицето на цялата земя и всяко дърво, което има в себе си плод на семеносно дърво; те ще ви бъдат за храна.
30 А на всичките земни зверове, на всичките въздушни птици, и на всичко, което пълзи по земята, в което има живот, давам, всяка зелена трева за храна; и стана така.
31 И Бог видя всичко, което създаде; и, ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро, ДЕН ШЕСТИ.

И се продължава
Битие 2
1 Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно войнство.
2 И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал.
3 И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.

Излиза, че всички живи същества и човека са създадени в ПЕТИ ДЕН, но тогава какво е правил в ШЕСТИ ДЕН БОГ?
В Шести ден би следвало да е създаден ЧОВЕКА. Е, да има разминаване и става въпрос за Библията, но какво пък и нея хора са я писали и превеждали, може да са допуснали разминаване, може и нарочно да са го написали така за търсещите, знам ли, за да го открият сами. Нямам си на идея. Просто няма как Бог да не е сътворил нещо в Шести Ден, но нищо не е написано за това, щото на седмия ден си почива.

Както и да е. Всички живи същества са сътворени и ЧОВЕКА Е ШЕСТИ КОД.
Чак не можех да повярвам. НИЕ, ЧОВЕЦИТЕ – КОД ЛИ СМЕ?
Толкова противоречиво ми изглеждаше в началото. Щом сме Светлина, а Светлината е код, щом сме Слово/ Словото стана плът – Йоан 1/, щом сме време/памет/, щом сме музика, щом сме живот … ами всичко се навързва и всеки код е във всеки, така и в човека.
Ние ли сме шестия код на Сътворението? Който съдържа всички останали в себе си?
Тогава змията не е ключа за Словото, а ключа за код Човек.
Битие 3:15
Ще поставя и вражда между тебе и жената и между твоето потомство и нейното потомство; то ще ти нарани главата, а ти ще му нараниш петата.

То нещо не ми се вързваше там, ама на, дойде си на място.
Всичко сътворено в Битие, включително и човека е сътворено по чертежите на Свещената геометрия и в човека се съдържа както минералното царство, така царството на растенията, така и царството на животните/Рудолф Щайнер го е описал добре и изяснил/, също се казва, че човека е Микрокосмос на Макрокосмоса. Откъдето следва, че всичко в Макрото можем да го видим и в Микрото. Това е един и от херметическите принципи – “Каквото горе, това и долу”
Например черните дупки. Тесла е бил наясно за това. Но този Хокинг не е бил.
Затова ако знаем устройството на човека в подробности, ще знаем и устройството на Вселената, както ако сме се отворили за един код и всички останали почват да ни се изясняват.
Още малко искам да спомена за човека. Много пъти сме се питали – какво сме ние?
Какво съм АЗ? Още от преди години един пастир на църква, прекрасен човек.
Макар и външно да не беше красив чрез помазанието на Духа от него се излъчваше някаква особена красота, Любов и Светлина и го усещаш като истински баща-пастир.
Та той ни разказваше една история за човека, че ние не сме тялото.
Един човек останал без крак и се питал. Ако Аз съм тялото и сега нямам крак, би следвало да съм по-малко Аз, но пак съм си същия. Ако и другия крак ми го няма, пак ще си бъда Аз, ако и ръцете ми ги няма – пак ще си бъда Аз. Тогава ние не сме тялото. Нашето Аз не е тялото. В много учения се казва, че ние сме Духа и така е, щото Духа е Живота.
В книжката на Дон Мигел Руис е споменато, че ние сме Живота. И така е.
Но лично не бях стигнала до това осъзнаване, то не идваше отвътре, а от вън – знанието до този момент и някак си не го разбирах в пълнота. Някои казват, че ние сме Душата. Но и това не е. Щото душата е нещо общо, както и ума, има го във всички. Та до днес не бях осъзнала какво точно сме. Сега знам – Вселенски Код.
А тялото ни е нещо като превозно средство, това е лично осъзнаване. За друг може да е друго, няма да спорим, кой до какво е достигнал, така да бъде.
С Гали се питахме какво е код. В един момент разбрах, че след толкова написани уроци за кодове, не знам какво значи думичката код. Според Гали това е Енергия и така е.
В мен дойде – информация записана на материален носител.
Погледнах чичко Г…л дето знае всичко какво казва по въпроса.
Уикпедия – Код е правило за преобразуване на информация (например буква, дума, фраза, жест), представена с един знак, в друг, който може да е от различен вид.
Това какво ни говори? Оставям на всеки да говорят тези думи.
Това значи, че може да се преобразуваме като Светлината ли?
То тогава е възможно да си записват кода на неутрино и да пътуват през Вселените.
Възможно е информацията да се запише на различен носител и да се пренася. Един вид човека е код – информация записана на носител – тяло, която информация може да се преобразува в музика, картини, светлина – живот…

Но още се казва, че съзнанието определя формата. Така Исус превръща водата във виното, променя съзнанието. Допълвам, че съзнание и форма имат взаимовръзка и всяка форма не е подходяща за всяко съзнание … размишлявайте за това.
И сме създадени по Божие подобие. Питала съм се преди – за какво е създадена Матрицата-илюзията, след като всичко в нея е илюзия? За какво е всичко това?
Намерих си отговора тогава. За сега мога да кажа само – За Божия Слава и още.
Навярно не е без значение носителя на информация – тялото. Не случайно се казва, че нашето тяло е Храм на Бог.
„Истина ви казвам, вашето тяло е създадено не само да диша, да яде и да мисли. То е предназначено да влезе в Свеще- ния Поток на Живота; вашите уши са създадени не само да слушат човешките слова, песента на птиците и музиката на падащия дъжд, те са създадени също да слушат Свеще- ния Поток на Звука; и вашите очи са създадени не само да гледат изгрева и залеза на слънцето, люлеенето на житни- те класове и думите на Свещените Писания, те са създаде- ни също да съзерцават Свещения Поток на Светлината” Из Евангелие на мира от есеите/4-та книга/
Живота е игра и който може, я играе.

А седмия ден е ден на Божията почивка. От където следва, че седмия код е код Почивка. Затова съботяните толкова държат на седмия ден, който освещават като не работят. Като се работи, се цапа, остават отпадъци за чистене. Като не се работи може да се поддържа чистота, святост един вид.
А ап. Павел говори за влизане във Вечната Божия почивка, където човека си почива от своите си дела, като върши Божията воля или следва Духа/интуицията.
Тук има неясноти и много спорове за този седми почивен ден сред вярващите християни от неяснотите на код време/памет/ идват разбирам – един ден, вечен ден …
Лично приемам писаното от ап. Павел за седмия ден – Вечната почивка. Щото то няма как да си починеш преди това. И затова почивния ден, апостола го нарича сянкова събота, само сянка на истинското.

И тук не случайно искам да добавя това, което си обсъждахме с Гали за ОСЪЗНАВАНЕ и РАЗУМЯВАНЕ.
Думите на Айнщайн „Колкото повече е Знанието, толкова по-малко е Знанието, толкова по-голямо е Егото“ са непълни и неточни, могат да подведат някого, та затова, да допълня, щото 99 процента от хората, не разсъждават, приемат всичко на готово. Има два вида знание.
Едното идва от РАЗУМЯВАНЕ, а другото от ОСЪЗНАВАНЕ.
Това, което идва от осъзнаване, не минава през ума и егото не може да му влияе и колкото повече получаваме от него, толкова повече егото намалява, но знанието от разумяването идва чрез ума и егото съответно оказва влияние на това знание. Осъзнаването идва в нас и когато не режем гордиевия възел, а го разплитаме.
Тоест когато не си скриваме противоречията дълбоко в себе си, а ги изясняваме и решаваме, независимо, че боли от това, но плода на тази болка е свобода, сила и власт.
Има правила, има и изключения от правилата, както казват – всяко правило си има изключения. Така и за принципа – каквото горе, това и долу. Така и за принципа, че знанието се развивало обратно пропоционално на егото.
Затова и ап. Павел споменава в 1Коринтяни, че ако имам цялото знание на света, а любов нямам нищо не съм. А къде я няма Любовта – там където присъства егото. Двете не могат да присъстват заедно и едновременно. Та има ли го едното, другото липсва. Както там където е Светлина, тъмнината липсва и обратно – където светлината липсва е тъмнината.

Днес искам да ви представя Поли С/Pawlina S/, с нейно разрешение, заприказвахме се. Толкова близка я усетих след като прочетох, че се е отбелязала за оцеляла след бурята в Г-я. Благодаря на Създателя! И в такива моменти се замисляме – Какво е Човек пред Създателя от една страна, но и от друга – колко много безценни неща е вложил в нас този Създател.
Тя споделя на стената си:
бяхме в безопасност в къщата през цялото време, но
бурята беше много силна.
бийн потиснически…
много, до страх и уважение към силата на природата…
какво общо има с нас!!!!
А всеки въпрос в мен търси отговор и някак си дойде отговора на този въпрос
-Мила ми, питаш Защо сте преживели това? Поради общата карма и съдба. Щото както има лична, така има и обща, но поради личната сте били защитени
-Цвета,колко те харесвам .
Изпитвам голяма симпатия към твоята чистота и независимост !
-Благодаря ти Поли! Всеки явно си има някакъв чар. Аз един, ти друг и всички сме творения на Създателя. За това сме ценни.
А и независимост е илюзия. Ако не съм зависима от едно, съм зависима от друго
-Сигурно сме ценни в Неговите Очи…
Духът ти обаче е независим.
Изброените зависимости ни учат как да се освободим от тях ,когато сме готови…
-Да, чувствам се все по-близо до Създателя и това някак си ни прави все по-независими от външния свят, но и сме свързани. Иначе си имам своите слабости. Не всичко е променено в мен все още. Един страх изчезва в илюзията и си мисля, че съм приключила с това, а то друг се явява. Даже се питах един живот дали стига, за да бъдем, там каквито трябва, съвършени или и съвършенството е илюзия? Май е така
Точно, сега вникнах в думите ти – зависимостите ни учат, да се освободим от тях, когато сме готови
Когато страха го няма, тогава имаме победата. Всичко, което ни държи е поради страх от нещо си.
-Съвършенството не е илюзия!
Но се постига в хиляди животи..
А,това ,че ти изпитваш понякога такива чувства-не не са илюзии, а фрагменти от цялото, което някога ще изживеем, когато „му дойде времето“
-Дай Боже. Да, съвършенството е в цялото, имах това осъзнаване, спомних си го.

Нека целият свят бъде БЛАГОСЛОВЕН и ЩАСТЛИВ сега! – Да се поздравим с поздравът на Учителите от Далечния Изток.
Също искам да изкажа, което не мога да изкажа и да Благодаря на СЪЗДАТЕЛЯ! НАМАСТЕ!

07.10.2017 -9

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s