ОСЕМНАДЕСЕТИ УРОК: ВРЕМЕ И ВЕЧНОСТ

Времето е вид памет – минало, сегашно, бъдеще или Акаша, където е сбрано всичко. Можем да наречем още Отец, щото Отец, както и паметта и времето никой не Го е вждал
Когато казват на Исус – Покажи ми Отца. Той отговаря –
Йоан 14: 9
Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; Как казваш ти: Покажи ми Отца?
А Йоан допълва
Йоан 1:18
Никой, кога да е, не е видял Бога; Единородният Син, който е в лоното на Отца, Той Го изяви.
Никой не е видял Отца, щото не е видял и паметта, Акаша, времето – минало, сегашно, бъдеще. Това не значи, че Отец е илюзия, тоест, че паметта е илюзия и че акашовите записи не съществуват. Акаша е вселенския компютър. И се връщам в началото откъдето започна да ми се дава всичко. Пожелах си, както и героинята от филма, който гледах, да пиша историята си, а не други да ми я пишат – съдбата.
А историите можем да ги променяме единствено ако имаме достъп до вселенския компютър. И пак е илюзия, щото ако не ни се даде достъп, нищо не можем да направим.
Интересно беше, наблюдавах. Има желания, които с години не се случват. А има желания на които ми се отговаря автоматически. Веднага започнах, да получавам знание и да срещам сродни души/което за мен е по-ценно от злато и скъпоценни камъни/, може би защото всеки съдържа в себе си едно съкровище неземно от Създателя чрез което може да се превърне и сам в Създател. То разбира се, всеки е в някаква степен Създател по подобие на Създателя. Но това може да се разширява много, много.
Навярно това е била волята на Създателя и чрез желанието, което е вложено в мен, така един вид Той осъществява Себе Си, знам ли. Това значи и чрез всеки друг, когато следваме Волята Божия. Един вид, желанията ни които съвпадат с Божията воля се осъществяват много бързо. И все пак това не е гаранция. Винаги има и изключения като принципа на отворената и затворената врата. Една врата може да е затворена, за да я отворим, може и да е отворена, за да я затворим.
И като споменах врата, се сетих,
Откровение 3
7 у Когото е Давидовият ключ; който отваря, и никой няма да затваря; и затваря, и никой не отваря.

Вселенския компютър, Времето с минало, сегашно, бъдеще, Акаша е и един вид книгата на живота, описана в Откровение. Поне тази аналогия правя засега. Ако има нещо повече, ще ни се изяснява.
Откровение 17:8
И земните жители, всеки, чието име не е написано в КНИГАТА НА ЖИВОТА от създанието на света, ще се зачудят, когато видят, че звярът беше и го няма, но пак ще дойде.

И тук нека обърнем внимание – ОТ СЪЗДАНИЕТО НА СВЕТА
Това на мен ми говори за предопределение. Щото ако нямаше такова, не може да бъде написано от СЪЗДАНИЕТО.
Та ние правим нещо, но ако имаме достъп до паметта, разбираме, че вече е написано и можем да го прочетем и ако ни се даде, да го променим.
Свободна воля имаме, но тя е в рамките на предопределението или в рамките записани във вселенския компютър, с други думи – книгата на живота, с други думи – Акаша, с други думи – Паметта, с други думи – Отец, който никой не е виждал, но и всеки е виждал в Христа- Общия Дух, Исус – Общата Душа.
Имаме една хубава поговорка – кръвта вода не става. Водата също е един вид памет, както и кръвта-днк. Има чудесни писания за водата от Мулдашев, за живата и мъртвата вода също. Има още писания от японски учен-лекар, който двадесет години изследвал молекулите на водата как се повлияват от изговореното слово и как променят структурата си. От където си направил извода, че водата има памет. А тя всъщност е памет. Водата има свойството да преминава от едно агрегатно състояние в друго, също така да минава навсякъде и я свързват с живота. Където има вода, има живот също.
Та се запитах и водата е памет и кръвта е памет. Защо кръвта вода не става?
Навярно затова е записано, че когато пробождат Христос, от Него изтича кръв и вода.
Ето три много ценни стихове от любимия на Христос ученик – Йоан, за кръвта и водата
Йоан 19:34
Обаче, един от войниците прободе с копие ребрата Му; и веднага изтече кръв и вода.
1 Йоаново 5:6
Това е Исус Христос, Който е дошъл чрез вода и кръв; не само чрез водата, но чрез водата и чрез кръвта;
1 Йоаново 5:8
Защото три са, които свидетелствуват: Духът, водата и кръвта; и тия три са съгласни.

Ами това са два вида памет, разбирам. Говорихме за осъзнаване и разумяване, че едното знание минава през ума, а другото не.
Едната памет, тази на кръвта и ДНК е свързана с материята, плътта, кръвта, гените с човека и наследствения материал, карма.
Докато водата е явно тази другата памет, която не минава през ума.
А за да се потвърди всяка работа са нужни трима верни свидетели се казва.
2 Коринтяни 13:1
Ето, трети път ида при вас. „От устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка работа“.
Така може да си искаме потвърждение за нещата, които са противоречиви в нас и не сме си изяснили. От двама или трима свидетели се потвърждава всяка работа.
Но и само в нас разбираме ги има тези верни свидетели – Дух, вода и кръв.
Водена съм чрез Словото на Йоан днес. Какво точно ни свидетелстват Дух, вода и кръв в съгласие? Погледнах – свидетелстват ни за Исус Христос.
1Йоан 5
11 И свидетелството е това, че Бог ни е дал вечен живот, и че тоя живот е в Сина Му.
12 Който има Сина, има тоя живот; който няма Божия Син, няма тоя живот.

Код Време с минало, сегашно, бъдеще ми говори за ВЕЧНОСТТА и ВЕЧЕН ЖИВОТ и този живот е в СИНА, в ХРИСТА – ДУХ и ИСУС – ДУША. Вечен живот в ДУХА и ДУШАТА.
Първоначално си мислех, че ще ми се дава знание за Акаша, а там знам, че нищо не знам и направо изключих.
За вечността, да вечни сме. И физиците стигнаха до там, щото нищо във Вселената не се губи, само се видоизменя, преминава от едно състояние в друго.
Сетих се думите на Омуртаг чрез Архангела “И добре да живее човек умира”.
Тоест целта на човека не е само хубав и кратък живот, а и вечен живот.
Йоан 10:10
Крадецът влиза само да открадне, да заколи и да погуби: Аз дойдох за да имат живот, и да го имат изобилно.
Това са Христовите думи. Той дойде, за да имаме живот и не само живот, а живот изобилно. Реки от Жива вода.
Йоан 7
38 Ако някой вярва в Мене, реки от жива вода ще потекат от утробата му, както рече писанието.
39 А това каза за Духа, който вярващите в Него щяха да приемат; защото [Светият] Дух още не бе даден, понеже Исус още не бе се прославил.

Това е. Изобилния Вечен Живот и връзката с Отец идва чрез Светия Дух, когато го приемем в себе си.
1 Йоан
1 В началото бе Словото; и Словото беше у Бога; и Словото бе Бог.
2 То в начало беше у Бога.
3 Всичко това чрез Него стана; и без Него не е ставало нищо от това, което е станало.

10 Той бе в света; и светът чрез Него стана; но светът Го не позна.
11 У Своите Си дойде, но Своите Му Го не приеха.
12 А на ония, които Го приеха, даде право да станат Божии чада, сиреч, на тия, които вярват в Неговото име;
13 които се родиха не от кръв, нито от плътска похот, нито от мъжка похот, но от Бога.
14 И словото стана плът и пребиваваше между нас; и видяхме славата Му, слава като на Единородния от Отца, пълно с благодат и истина.

Бог ни ражда чрез Духа Си и Словото Божие става плът.
Йоан 3:3
Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре, не може да види Божието царство.

Егото никога не умира, може да се види в писанията, то се трансформира в УМ ХРИСТОВ и тогава връзките на смъртта, не могат да ни държат, както и Христос не можаха да Го задържат и Той Възкръсна. БЛАГОДАРЯ НА СЪЗДАТЕЛЯ!

Боже, Създателю на Вселената, който си Любов – моля се сега, роди ме в Духа за нов вечен, изобилен живот в Исуса Христа, направи ме способна да приема Твоят Дар Светия Дух!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Промяна )

Connecting to %s