За вечния хляб и как да даваме, за да получаваме

-На румънски – нарок е на-здраве, на-бхаджа/езика на древните българи/ е на-камък, на първи залог и дух. Та на-рочно е накаменено и утвърден а не на-пук. Виж как в дуалното […]

Read Article →